Giỏ hàng

Hệ Thống Cty Công Nghệ VNS

         Công nghệ VNS Tư vấn và hỗ trợ tư vấn sản phẩm

  • Báo giá cho đại lý, hướng dẫn mua hàng, và đặt hàng, của Công nghệ VNS
  • Vận chuyển và bàn giao hướng dẫn khách hàng theo sản phẩm
  • Bảo hành Lỗi một đổi một
  • Xác nhận thông tin khách hàng
  • Ra đơn hàng cho quý khách
  • Quý khách sẽ được chọn thanh toán hay chuyển khoản
  • Cty xác nhận đơn hàng . B1 – Tên khách hàng …B2. Số dt hoạc gmail.. B3; xác nhận thông tin thiến bị và imel,.. B4; Thông tin địa chỉ ..B5; Bảo hành thiết bi